اخبار
1399/2/17 چهارشنبه
انتخاب محل آزمون
جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از ساعت 12 مورخ 99/02/07 الي 99/02/24از مسير زير اقدام نماييد:

.

جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از ساعت 12 مورخ  99/02/07 الي 99/02/24از مسير زير اقدام نماييد:
 

ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

 

توجه 1:دانشجويان بدهكار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود مي باشند .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ