اخبار
1396/7/3 دوشنبه
بازدید فرماندار محترم شهرستان تنکابن و هیئت همراه از پروژه ساختمان نیمه تمام پیام نور مرکز تنکابن
بازدید فرماندار محترم شهرستان تنکابن و هیئت همراه از پروژه ساختمان نیمه تمام پیام نور مرکز تنکابن و ساختمان اداری ،آموزشی دانشگاه.ایشان ضمن دیدار با ریاست دانشگاه همکاران و دانشجویان نوید همکاری و مساعدت هر چه بیشتر در زمینه اتمام پروژه ساختمانی و سایر زمینه های مورد بحث در جلسه را به دانشگاه دادند.

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ